Ugdymo procesas

Mokslo metai / Atostogos

2022– 2023  m. m. gimnazijoje dirbame pagal tokį grafiką:

 Mokslo metų pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.

Mokslo metų pabaiga:

I-II kl. 2023 m. birželio 20 d.
III kl. 2023 m. birželio 13d.
IV kl. 2023 m. gegužės 23 d.

 Pusmečiai:

I          2022-09-01 iki 2023-01-27
II 2022-02-01 iki mokslo metų pabaigos
Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens 2022 m.spalio 31 d. 2023 lapkričio 4d.
Kalėdinės 2022 m. gruodžio 27 d. 2023 m. sausio 6d.
Žiemos 2023m. vasario 13 d. 2023m. vasario 17d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. 2023 m. balandžio 14 d.

Vasaros atostogos

I-II klasių mokiniams nuo 2023 m. birželio 21 d. iki rugpjūčio 31 d.

III klasių mokiniams nuo 2023m. birželio 14 d. iki rugpjūčio 31 d.

IV gimnazijos klasių mokiniams pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.

Jos trunka iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Skip to content