Kūrybinė klasė

XXI amžiaus gebėjimus (kritinį mąstymą, kūrybiškumą, lyderystę, bendradarbiavimą, problemų sprendimą) ugdytis I-okus kviečiame renkantis KŪRYBINĘ KLASĘ, kurioje lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, istorijos ir kt. mokomųjų dalykų mokomasi laikantis principo ,,mokykla be sienų“. Kad mokytis būtų ne tik įdomiau, bet ir efektyviau, mokytojai, bendradarbiaudami tarpusavyje ar su įvairiomis įstaigomis, kuria integruotas pamokas, ieškoma aktualių, paralelių, alternatyvių, atliepiančių mokinių gebėjimus, interesus, mokymosi būdų.
Per šiuos ketverius metus gimnazistai integruotai mokėsi lietuvių kalbos, istorijos, fizinio ugdymo, šokio, anglų kalbos, pilietinio ugdymo. Kūrybinėje klasėje dalis pamokų dažniausia vyksta netradicinėse erdvėse. Mokiniai lankosi meno galerijose, kino filmuose, muziejuose, parkuose, bažnyčiose, bibliotekose, o atliekamos užduotys siejamos su realiu gyvenimu. Kai kalbama apie aktualius dalykus, mokytis tampa įdomu. Iš noro sužinoti ir patirti gimsta karalienės Viktorijos laikų drabužių kolekcijos, Vasario 16-ajai skirtas orientacinis žaidimas po Vilnių ,,Laisvės keliu“ , projektas ,,Auginu medį Lietuvai“, Van Dyke Brown fotografijos, atgyja istoriniai ir literatūriniai herojai…
Bet svarbiausia, jog po tokių pamokų mokinių akys spindi pažinimo džiaugsmu, pasididžiavimu, kad suprato pamoką, kad patiko mokytis ir gali įvardyti, ką šiandien iš tikrųjų išmoko ir suvokė apie pasaulį. Taip ugdymo turinys išmokstamas tarsi nepastebimai. Juk kai įdomu, kai norima mokytis ir sužinoti, mokymasis tampa sąmoningas ir turi išliekamąją vertę.

Skip to content