Ugdymas karjerai

UGDYMO KARJERAI GAIRĖS GIMNAZIJOJE

I gimnazijos klasė
I – oje gimnazijos klasėje dėmesys skiriamas savęs pažinimui ir pasitikėjimui savimi. Šio amžiaus vaikai yra linkę arba nuvertinti save, nepasitikėti savo jėgomis, arba priešingai – mokiniai pasitiki tik savimi ir nemoka dalintis atsakomybe. Ugdymo karjerai veiklų metu mokiniai atranda ir įvardina asmenines vertybes, išmoksta jas puoselėti ir ugdyti. Atlikdami MBTI asmenybės testą išsiaiškina savo asmenybės tipą ir sužino, kokios veiklos šiam tipui tinka. Dalykų mokytojai, planuodami pamokas, numato ugdymo karjerai aspektą. Diskutuodami akcentuoja asmeninių savybių svarbą renkantis profesiją.

II  gimnazijos klasė
II – oje gimnazijos klasėje tęsiama savęs pažinimo tema, tačiau šiame etape ji tampa gilesnė, nes mokslo metų viduryje mokiniai rengia individualus ugdymo planą. Šio amžiaus vaikams didžiausią įtaką daro mokytojai, tėvai ir draugai. Todėl ugdymo karjerai procese kviečiami aktyviai dalyvauti tėvai, jiems siūlomos paskaitos, kaip padėti vaikams pasirinkti karjeros kelią, suprasti vaikų norus ir nesivadovauti profesijų stereotipais. Mokiniai atlikdami dr. Holland karjeros testą išsigrynina, kurios profesijų grupės jiems labiausiai tinka įvertindami savo gabumus. Taip pat ieško pusiausvyros tarp norų, galimybių ir gebėjimų. Tuomet artimiau susipažįsta su profesijomis, kurios patenka į jiems tinkamiausias grupes, atitinka jų interesus ir gebėjimus. Mokslo metų antroje pusėje organizuojamos ekskursijos į profesines mokyklas, kolegijas ir universitetus pagal mokinių poreikius. Taip pat į mokyklą kviečiami buvę mokiniai papasakoti savo sėkmės istorijų.

III  gimnazijos klasė
III – oje gimnazijos klasėje mokiniai tęsia išsamų susipažinimą su jų interesus ir galimybes atitinkančiomis profesijomis. Ugdymo karjerai veiklos nukreiptos į savarankiškumo ugdymą renkantis profesiją. Svarbu, kad mokinys pats mokėtų susirasti ir atsirinkti jam tinkamą informaciją ir ją analizuoti. Ugdymo karjerai konsultacijų metu mokiniai supažindinami su http://www.mukis.lt/ , http://www.aikos.smm.lt.,  https://esco.ec.europa.eu/,  http://www.euroguidance.lt/, https://bakalauras.lamabpo.lt/ svetainėmis. Plačiau kalbama apie stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas reikalavimus. Bendradarbiaujama su Užimtumo tarnyba, pristatomos darbo vasarą galimybės. Tęsiamos ekskursijos į universitetus, kolegijas, studijų muges ir parodas.

IV gimnazijos klasė
IV – oje gimnazijos klasėje mokiniai turėtų priimti galutinius sąmoningus sprendimus dėl profesijos ir tolimesnio mokymosi. Mokiniai diskutuoja apie darbo rinką, paklausiausias specialybes, finansus. Mokiniai skatinami savanoriauti pasirinktoje įmonėje ar organizacijoje, kad norimą profesiją pažintų giliau. Abiturientai savarankiškai domisi, kokius dalykus mokysis pasirinktoje studijų programoje, kokia atsiskaitymo forma numatoma pasirinktoje ugdymo įstaigoje, ar yra studentų mainų programos, aptaria mokymosi užsienyje galimybes. Taip pat su mokiniais apsvarstoma laisvų metų idėja (angl. Gap year). Organizuojami motyvacinio laiško rašymo mokymai, konsultuojama dėl LAMA BPO prašymo pildymo, planuojamos pamokos universitetuose, kolegijose, vykstama į studijų muges ir parodas.

SAVANORYSTĖ IR JOS GALIMYBĖS

Savanoriauti Lietuvoje gali visi asmenys nuo 14 m. bet kurioje nepelno siekiančioje organizacijoje, kaip tai numatoma LR savanoriškos veiklos įstatyme.
Savanoriška veikla gali būti labai įvairių formų – savanoriška veikla ir savanoriška tarnyba, nacionalinė ir tarptautinė savanoriška veikla, trumpalaikė ir ilgalaikė. Kiekviena forma turi savų pranašumų, tad labai svarbu pasirinkti ne tik temą, bet ir formą, atitinkančią savanorio poreikius.
Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) –  intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai vidutiniškai 40 val./ mėnesį* savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje, kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis.
JST programa – galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST Pažymėjimą- dokumentą patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 35 val./mėn.) nenutrūkstama tarnyba suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas.
JST programa yra pripažįstama 0,25 stojamojo balo į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
Plačiau apie JST skaitykite čia:
https://www.jrd.lt/savanoryste/jst

Kur savanoriauti Lietuvoje, ieškokite čia:

http://www.cv.lt/savanoryste
http://www.sportosavanoriai.lt/
http://kulturossavanoriai.lt/
https://maltieciai.lt/tapk-maltieciu-savanoriu/
https://nibd.lt
http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/
http://www.savanoriai.org/lt/pagrindinis/
https://www.redcross.lt/
http://socialbreeze.lt/apie-mus/
Platesnė informacija apie savanorystę:
http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai
http://www.3sektorius.lt/pilietines-iniciatyvos/savanoriau/
http://ec.europa.eu/lietuva/abc_of_the_eu/duk/savanoryste/faktai_skaiciai_savanoryste_lt.htm
www.jtba.lt  

Skip to content