Laisvos darbo vietos

DĖL MOKYTOJO PADĖJĖJO  LAISVOS DARBO VIETOS

Įstaiga:

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija

Skelbimo įvadas:

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijai  reikalingas mokytojo padėjėjas (0,5 et.).

Pareigybė:

Mokytojo padėjėjas

Pareigos:

Mokytojo padėjėjas

Pareigų statusas:

Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį

Reikalavimai:

  • Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.
  • Komunikacija rusų/ lietuvių kalba.
  • Gebėjimas ugdymo veikloje taikyti informacines technologijas.
  • Gebėjimas bendrauti, dirbti su mokiniais, padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis
  • Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
  • Gyvenimo aprašymas (CV).

Adresas:

Dūkštų  g. 30, LT-07171, Vilnius

Atlyginimas (bruto):

474 – 609 Eur.

Skelbimo galiojimo data:

2023-06-15

Kontaktinė informacija:

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu: rastine@kovalevskajogimanzija.vilnius.lm.lt

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Tel.(8  5) 2 400 552

El. paštas  rastine@kovalevskajosgimnazija.vilnius.lm.lt

DĖL LIETUVIŲ KALBOS IR LITEARTŪROS LAISVOS DARBO VIETOS

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija (mokomoji kalba – rusų)

Pareigybės pavadinimas: lietuvių kalbos ir literatūros kalbos mokytojas gimnazijos I-IV klasėse

Darbo krūvis: 1,0 etatas.

Darbo užmokestis: priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo; nuo 1508,- Eur. iki 1882 Eur.

Mokytojas reikalingas nuo 2023-09-01.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

1. aukštasis universitetinis išsilavinimas;

2. pedagogo kvalifikacija;

3. mokytojo kvalifikacija – lietuvių kalbos mokytojas, vyr. mokytojas, mokytojas metodininkas;

4. informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;

5. gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti: 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. gyvenimo aprašymą;

4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

Data, iki kurios pateikiami dokumentai: 2023-06-15 Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@kovalevskajosgimnazija.vilnius.lm.lt su nuoroda LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJAS

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Tel.(8~5) 2 400 552 El.paštas rastine@kovalevskajosgimnazija.vilnius.lm.lt

DĖL GIMTOSIOS (RUSŲ)  KALBOS MOKYTOJO LAISVOS DARBO
VIETOS

 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija (mokomoji
kalba – rusų)

Pareigybės pavadinimas: gimtosios
(rusų) kalbos mokytojas gimnazijos I-IV klasėse

Darbo krūvis: 1,0 etatas.

Darbo užmokestis: priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio
darbo stažo; nuo
1508,-
Eur. iki 1882 Eur.

Mokytojas reikalingas nuo 2023-09-01.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai
reikalavimai pareigybei užimti:

1. aukštasis universitetinis išsilavinimas;

2. pedagogo
kvalifikacija;

3. mokytojo kvalifikacija – rusų
kalbos   mokytojas,  vyr. mokytojas, mokytojas metodininkas;

4. informacinių ir komunikacinių technologijų
valdymas;

5. gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir
konstruktyviai spręsti  problemas.

 

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti: 1. prašymą
leisti dalyvauti atrankoje;

                                                           
2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

                                                           
3. gyvenimo aprašymą;

                                                           
4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

                                                                  

Data, iki
kurios pateikiami dokumentai: 2023-06-15

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@kovalevskajosgimnazija.vilnius.lm.lt su
nuoroda GIMTOSIOS (RUSŲ)  KALBOS
MOKYTOJAS

Pretendentai,
atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir
kviečiami pokalbiui.

Tel.(8~5) 2 400
552

El.paštas  rastine@kovalevskajosgimnazija.vilnius.lm.lt

 

Skip to content