Priėmimas

Mokyklinį džemperį užsisakyti galite paspaudę šią nuorodą „Džemperių užsakymai” .  Nuoroda aktyvi iki 2023 rugpjūčio 14d.

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija kviečia prisijungti į savo bendruomenę nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. būsimuosius I (9) ir III (11) klasių mokinius.

2023-2024 m.m. PRIIMTŲ/NEPRIIMTŲ/REZERVINIŲ Į VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOS I-IV KL. MOKINIŲ SĄRAŠAS

2023-2024 m.m. PRIIMTŲ/NEPRIIMTŲ/REZERVINIŲ Į VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOS I-IV KL. MOKINIŲ SĄRAŠAS (į atsilaisvinusias vietas)

2023-2024 M. M. PRIIMTŲ  Į VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOS I -IV KLASES MOKINIŲ SĄRAŠAS (į atsilaisvinusias vietas) 06.13

2023-2024 M. M. PRIIMTŲ  Į VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOS I -IV KLASES MOKINIŲ SĄRAŠAS (į atsilaisvinusias vietas) 06.23

2023-2024 M. M. PRIIMTŲ  Į VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOS I -IV KLASES MOKINIŲ SĄRAŠAS (į atsilaisvinusias vietas) 08.21

2023-2024 M. M. PRIIMTŲ  Į VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS GIMNAZIJOS I -IV KLASES MOKINIŲ SĄRAŠAS (į atsilaisvinusias vietas) 08.25

Mokinių priėmimas mokslo metų eigoje vykdomas tik el. būdu. Prašymai į atsilaisvinusias vietas pateikiami Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.svietimas.vilnius.lt

Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas  2023-2024 m. vyksta pagal Vilniaus miesto savivaldybės 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-1747 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ patvirtintą priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą:

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas

Pageidaujantys gimnazijoje mokytis nuo 2023 metų rugsėjo 1 dienos, elektroninius prašymus galės pateikti nuo 2023 metų kovo 1 dienos Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje   www.svietimas.vilnius.lt

Atnaujinta prašymo forma užsieniečiams dėl priėmimo į ugdymo įstaigas. Šią formą pildo užsieniečiai, kai prašymo tiekėjas (mama/tėvas) ir/ar vaikas neturi asmens kodo, priešingu atveju tėvai turi savarankiškai pildyti prašymą e. sistemoje. Primenu, kad gyventojai gali pasižiūrėti filmuotą medžiagą „Kaip užpildyti ir pateikti prašymą“  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/informacija-apie-priemima-i-mokyklas/  bei naudotis vertėju. Užpildytas formas su dokumentais turi būti siunčiami el. paštu savivaldybe@vilnius.lt. Prašymai be dokumentų kopijų bus atmetami. Taip pat šios prašymų formos yra įkeltos https://svietimas.vilnius.lt skiltyje „Aktuali informacija“.

Patvirtinta mokinių priėmimo į gimnaziją komisija

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas

Būsimiems I-ų klasių mokiniams, norintiems giliau pažinti matematikos, gamtos mokslų, informacinių technologijų dėstomus dalykus, išbandyti juos praktiškai, siūlome įsitraukti į VILNIUS TECH klasės veiklą. XXI amžiaus gebėjimus (kritinį mąstymą, kūrybiškumą, lyderystę, bendradarbiavimą, problemų sprendimą) ugdytis I-okus kviečiame renkantis KŪRYBINĘ KLASĘ, kurioje lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, istorijos ir kt. mokomųjų dalykų mokomasi laikantis principo mokykla be sienų.

Jei aktualu mokytis VILNIUS TECH klasėje ar KŪRYBINĖJE klasėje, pildydami paraišką į I(9)klasę savo pasirinkimą įrašykite į skyrelį „Specifiniai pageidavimai“ – VGTU klasė/ KŪRYBINĖ klasė.

Būsimieji III-ų klasių mokiniai savo ugdymosi krypties pasirinkimą privalo nurodyti užpildydami IUP (individualų ugdymosi planą III-IV(11-12) kl.).

Pagrindinės priėmimo į SKG III klasę datos

INDIVIDUALUS  UGDYMO(SI)  PLANAS 2023 -2024 ir 2024– 2025m. m. ( būsimiems 11 -okams (III-okams) Pildyti čia
INDIVIDUALUS  UGDYMO(SI)  PLANAS 2022 -2023 ir 2023– 2024m. m. ( būsimiems 12 -okams (IV-okams)

Kilus klausimų dėl I – klasių kreipkitės į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, Liudmilą Ovčinikovą, el. paštas liudmilao@gmail.com
Norėdami pasitikslinti dėl III-ų klasių kreipkitės į Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, Jeleną Šepelevą, el. paštas jelena.shepeleva@gmail.com

MOKINIO MOKYMO PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTRĄJĄ DALĮ S U T A R T I S

MOKINIO MOKYMO PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ S U T A R T I S

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos klasių komplektavimo ir klasių auklėtojų skyrimo tvarka

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija organizuoja ugdymą (ugdymąsi) šeimoje  pagal Pagrindinio ugdymo bendrosios programos II dalį ir vidurinio ugdymo bendrąją programą

Prašymas mokytis Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijoje dėl ugdymosi  šeimoje

Skip to content