Priėmimas

Mokinių priėmimas mokslo metų eigoje vykdomas tik el. būdu. Prašymai į atsilaisvinusias vietas pateikiami Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.svietimas.vilnius.lt.
Pageidaujantys gimnazijoje mokytis nuo 2023 metų rugsėjo 1 dienos, elektroninius prašymus galės pateikti nuo 2023 metų kovo 1 dienos Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.svietimas.vilnius.lt.

MOKINIO MOKYMO PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTRĄJĄ DALĮ S U T A R T I S

MOKINIO MOKYMO PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ S U T A R T I S

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos klasių komplektavimo ir klasių auklėtojų skyrimo tvarka

Prašymas mokytis Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijoje

Prašymas mokytis Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijoje dėl ugdymosi  šeimoje

Skip to content